پیگیری ریفاند

توجه:

این صفحه مخصوص داوطلبانی است که ووچر خود را از سازمان سنجش آموزش کشور انتخاب نموده اند.

بنابراین از داوطلبان عزیز که سایر مراکز برگزاری آزمون را انتخاب کرده اند توصیه می شود که برای دریافت ریفاند خود به موسسات انتخابی مراجعه نمایند.