GMAT

آزمون جی­مت

GMAT (Graduate Management Admission Test)

آزمون GMAT جهت سنجش مهارت‌های فردی و ذهنی متقاضیان شرکت در دوره‌هایی مثل MBA و (MPA Master of Public Administration)  شناخته می‌شود که دانشگاه‌های برگزارکننده این گونه دوره‌ها؛ نمره آزمون GMAT را به عنوان یک معیار برای ارزیابی دانشجویان متقاضی در نظر می‌گیرند. سابقه این آزمون به سال ۱۹۵۳ برمی­گردد که انجمنGMAC  با همراهی چند مدرسه کسب‌و‌کار تصمیم گرفت یک آزمون استاندارد برای قبول کردن دانش‌پذیران ارائه کند.

این آزمون به صورت هوشمند و کامپیوتری برگزار شده و در آن پاسخ هر سوال از طرف داوطلب در تعیین سوال بعدی تاثیرگذار است و نمی‌توان سوالی را بی پاسخ رها کرد یا به سوال بعد یا قبلی رفت و یا پاسخ را تغییر داد. نمره داوطلب به صورت لحظه ای محاسبه می­شود و به محض پایان به او اعلام می شود. نمره قبولی در آزمون GMAT یک نمره ثابت نیست، بلکه با توجه به ترکیبی بودن آزمون هر موسسه یک سطح از نمره را به عنوان معیار قبولی خود مطرح می‌کند. بخش‌های آزمون GMAT به شرح زیر است:

ارزشیابی نگارش تحلیلی(AWA: Analytical Writing Assessment): این بخش متنی نوشتاری ۳۰ دقیقه‌ای است که به دنبال مهارت داوطلب در یافتن استدلال، تحلیل و سپس نقد آن تحلیل است. برای ارزیابی نیز دو نمره ارائه می‌شود و از میانگین آنها؛ نمره نهایی داده می‌شود. نمره اول توسط برنامه تحلیل نوشتار کامپیوتری محاسبه شده و نمره دوم نیز توسط یک مصحح ارائه می‌شود.

بخش استدلال یکپارچه(Integrated Reasoning): این بخش از آزمون نیز ۳۰ دقیقه است که توانایی داوطلب در بررسی و ارزیابی داده­های ارائه شده از چند منبع را مورد سنجش قرار می­دهد. این بخش از ۱۲ سوال در ۴ بخش زیر تشکیل شده است:

–       تفسیر بصری(Graphic Interpretation): سوالات جای خالی بر اساس شکل یا نمودار ارائه شده پر شوند.

–       تحلیل دوقسمتی(Two-Part Analysis): یک سوال با دو زیرسوال داده شده که باید پاسخ‌های ممکن از جدولی که گزینه‌ها را به شکل ستونی نشان می‌دهد انتخاب شود.

–      تحلیل جدول(Table Analysis): یک جدول که باید تحلیل شود و بر اساس آن به سوالات چندبخشی پاسخ داده می­شود.

–        استدلال چند منبعی(Multi-Source Reasoning): در این بخش سوال از چند منبع در قالب نامه‌ها و متن‌های رسمی ارائه می‌شود و بر اساس این اطلاعات به سوالات پاسخ داده می‌شود.

مهارت محاسباتی(Quantitative): در این بخش سوالاتی ریاضی و محاسباتی ارائه می­شود. این سوالات نیازمند دانش محاسباتی و جبری بوده و به دو دسته حل مسئله و کفایت داده مطرح می‌شود این بخش ۷۵ دقیقه زمان دارد.

مهارت کلامی(Verbal): این بخش از آزمون از ۴۱ سوال تشکیل شده و ۷۵ دقیقه زمان دارد که باید به سوالات درک مطلب، تحلیل انتقادی و تصحیح جمله جواب داد. سوالات نیز ۵ گزینه‌ای هستند.

نمره آزمون GMAT از ۲۰۰ تا ۸۰۰ در نوسان است و نمره بخش‌های ارزشیابی نگارش تحلیلی و استدلال یکپارچه به صورت مجزا ارائه می‌شود. موسسه GMAC نمره میانگین داوطلبان را حدود ۵۴۰ می­داند.